Nhà xe duyệt thủy sài gòn

Nhà xe nhà xe duyệt thủy sài gòn có lộ Trình : Kiến Xương – Thái Bình – Đà Nẵng – Kontum – Gia Lai  – Đắc lắc – Đaknông – Bình Phước – Thành phố Hồ Chí Minh (QL 14)  và ngược lại

Điện thoại : 02273 512 512, 0943 669 116

Điện thoại theo xe: 0913.555.662

Click để xem chi tiết giá vé từng chặng