xe duyệt thủy đi kiên giang

Xe duyệt thủy đi kiên giang có lộ trình: Kiến Xương – Thái Bình – Đà Nẵng – Đồng Nai – Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Kiên Giang ( bến xe Hà Tiên )

Điện Thoại : 02273 512 512

Điện thoại theo xe: 0915 133 133

Click Xem chi tiết lộ trình và giá vé từng chặng

Comments are closed.